Captivate Mediebyrå

MarketingNewsCaptivate vinner Wargaming

Captivate vinner Wargaming

Den oberoende engelska mediebyrån, The Kite Factory och spelutvecklaren Wargaming Ltd, väljer Captivate som sin officiella mediebyråpartner i Sverige och Norden efter en upphandling under sommaren 2021. Det första uppdraget är en kampanj för spelet World of Tanks som går i gång den första september.

The Kite Factory är en oberoende mediebyrå baserad i London med den internationella spelutvecklaren Wargaming, mest känd för storsäljaren World of Tanks, som en av sina kunder. I september kommer den första fasen av en relanseringskampanj med ambitionen att ta en starkare position och attrahera bredare målgrupper på den svenska marknaden. Kampanjen kommer att fortgå under hösten 2021, vidare in i 2022 och sedan tas ut i övriga Norden.

The Kite Factory har nu valt Captivate som sin mediebyråspecialist för den nordiska marknaden efter en upphandling där flera byråer var delaktiga.

”We really enjoyed hearing Captivate’s rationale and it was clear that they put a lot of effort in the media recommendation. We loved their enthusiasm and attention to detail trying to make the most out of our budget as Wargaming enters the market” säger Josh Sykes, Senior Client Account Director, The Kite Factory.

”Wargaming som en av giganterna i spelindustrin med över 160 miljoner användare kommer att bli en mycket spännande kund att jobba tillsammans med. Vi är också väldigt glada över vårt samarbete med The Kite Factory, vårt erbjudande på respektive marknad är snarlikt och vi delar bilden att vårt oberoende skapar de bästa förutsättningarna för att bygga starka kundteam med rätt kompentens och erfarenhet. Samarbetet innebär också att vi på Captivate nu fullt ut har möjlighet att hantera uppdrag för både Sverige, övriga Norden samt UK” säger Peter Pettersson, VD och medgrundare av Captivate.

Läs mer på Dagensmedia: https://www.dagensmedia.se/byraer/mediebyraer/captivate-inleder-samarbete-med-engelsk-mediebyra/


The independent English media agency, The Kite Factory, chooses Captivate as its official media agency partner in Sweden and the Nordic countries following a procurement process in the summer of 2021. The first assignment is a campaign for the joint customer Wargaming Ltd and the game World of Tanks which starts on 1 / 9.

The Kite Factory is an independent media agency based in London with the international game developer Wargaming, best known for the bestseller; World of Tanks, as one of its customers. In September, the first phase of a relaunch campaign will take place with the ambition of taking a stronger position and attracting wider target groups in the Swedish market. The campaign will continue during the autumn of 2021, further into 2022 and then be launched in the rest of the Nordic region.

The Kite Factory has now chosen Captivate as its media agency specialist for the Nordic market following a procurement process in which several agencies were involved.

– ”We really enjoyed hearing Captivate’s rationale and it was clear that they put a lot of effort into the media recommendation. We loved their enthusiasm and attention to detail trying to make the most of most out of our budget as Wargaming enters the market”, says Josh Sykes, Senior Client Account Director, The Kite Factory.

– “We are very happy about our collaboration with The Kite Factory. Our offer in each market is similar and we share the image that our independence creates the best conditions for building strong customer teams with the right skills and experience. The collaboration also means that we at Captivate now have the full opportunity to handle assignments for both Sweden, the rest of the Nordic region and the UK”, says Peter Pettersson, CEO and co-founder of Captivate.

i

Vi är en fullservice mediebyrå med syfte att skapa tillväxt och brand equity för ditt varumärke genom insikter om din målgrupp och förmågan att fånga och bygga intresse för dina produkter.