fbpx

d

Captivate your clients

Vi är en fullservicemediebyrå med syfte att skapa tillväxt och brand equity för ditt varumärke genom insikter om din målgrupp och förmågan att fånga och bygga intresse för dina produkter.

j

Hantverk

Att utmana och göra saker annorlunda tillsammans med viljan att alltid försöka mer så skapar vi stor hävstång i den taktiska medieimplementeringen vilket generar stora värden för dig som partner.

;

Möjligheter

Genom mångårig erfarenhet tar vi vara på de möjligheter som uppstår både i relation med medierna och i relation till dina konkurrenters investeringar. Med ett brett nätverk kan vi anpassa vårt erbjudande efter dina behov.

Our Clients_

d

Tillväxt och kommunikationsmål + -

Allt startar i din affär och i din tillväxtstrategi. Vad är syftet med kommunikationen och vilka kommunikationsmål vill vi uppnå? Vilka beteenden vill vi påverka?

Insights + -

Hur ser marknaden ut? Vad gör dina konkurrenter? Vilka är dina potentiella kunder?  För att lägga fundamentet för en lyckad kommunikationsstrategi behövs en rad insikter som är unika för varje kund och varje produkt. Captivate har tillgång till ett unikt batteri av marknadsresearch och de nödvändiga experterna för att ta fram ett underlag för en lyckad medie- och kommunikationsstrategi .

Kommunikationsstategi och utformning + -

Kommunikationsstrategin bör svara på till vem, vad och varför? Vad är drivkrafterna för din kategori? Storytelling och best practice i din reklamutforning.

Mediestrategi + -

När, hur mycket, kanaler? För att kunna öka effekten av dina reklaminvesteringar bör strategiska beslut grunda sig i ett gediget insiktsarbete. Genom vårat samarbete med Howcom Evolution kan vi erbjuda hjälp med varumärkestracking, segmentering, fokusgrupper, ekonometrisk modellering, dashboards, varumärkespositionering, test av kommunikation med kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder.

Medietaktik & kreativ förhandling + -

Vi lägger stor vikt vid handpåläggningen i den taktiska implementeringen då vi vet att större kundnytta och värde går att skapa genom ett gediget hantverk. Devisen är att alltid försöka lite mer, inte ta den enkla vägen samt kontinuerligt utvärdera och implementera tekniska innovationer även till kampanjer i mer traditionella medieslag för att maximera ROI.

Med många miljarder i medieförhandlingar under bältet samt lång erfarenhet från både medie- och byråsida har vi solida benchmarks på mediepriser samt kan alla tricks i boken som krävs för en lyckad förhandling.

Effekt och ROI + -

Vilket resultat uppnådde vi? Vad blev return on investment? Allt slutar och börjar om i utvärderingen av effekt och impact på din affär. Ett nytt nuläge skapas med ett starkare varumärke. Alla lärdomar tas vidare in i nästa kommunikationsstrategi.

Subscribe to our super awesome Newsletter_

  Founder & Senior Advisor

  Peter Pettersson

  Founder & Senior Advisor

  Daniel Nellhard

  Partner & Senior Advisor

  Mikael Sundlin

  "How can less be more? Its impossible... more is more."

  - Yngwie Malmsteen -

  i

  Vi är en fullservice mediebyrå med syfte att skapa tillväxt och brand equity för ditt varumärke genom insikter om din målgrupp och förmågan att fånga och bygga intresse för dina produkter.