Captivate Mediebyrå

MarketingNewsCaptivate vinner mediebyråuppdraget för Pensionsmyndigheten

Captivate vinner mediebyråuppdraget för Pensionsmyndigheten

Valet av Captivate som mediebyrå för Pensionsmyndigheten har skett efter en upphandling

Syftet med upphandlingen var att hitta en strategisk partner för medieförmedlingstjänster där samarbetet är effektivt och flexibelt för att på bästa sätt nå allmänheten som målgrupp.

Pensionsmyndighetens uppdrag är att ge pensionssparare och pensionärer en samlad bild av hela pensionen och informera om vilka faktorer som påverkar pensionens storlek, hur stor pensionen kan antas bli och tydliggöra vilka konsekvenser olika val kan få för pensionen.

Samarbetet börjar gälla från den 3e juli 2023.

Arbetsgrupp:

Captivate: Peter Pettersson, Silvia Barklund, Daniel Nellhard, Mikael Sundlin.

Läs mer på Dagens Media HÄR.

i

Vi är en fullservice mediebyrå med syfte att skapa tillväxt och brand equity för ditt varumärke genom insikter om din målgrupp och förmågan att fånga och bygga intresse för dina produkter.