Portfolio

Mind Rörligt

Mind Rörligt

Mind har sedan 1931 verkat för att främja den psykiska hälsan i Sverige, de driver bl.a. Självmordslinjen, Föräldralinjen och Äldrelinjen. Genom medmänskliga samtal, kunskapsspridning och påverkansarbete vill Mind minska stigma och skam kring psykisk ohälsa samt öka förutsättningarna för psykiskt välbefinnande för alla – Mind ger människor kraft att leva.

Captivate har jobbat tight ihop med Mind och Delta Studios i projektet Livets Glada Dagar sedan 2021. Projektet har gått och går ut på att uppmärksamma problemet med psykisk ohälsa hos den äldre delen av befolkningen samt informera om att man har rätt att få hjälp om man mår dåligt.

Att må dåligt ses ofta som en naturlig och oundviklig del av åldrandet. Något att helt enkelt acceptera och lära sig att leva med. Men så ska det inte behöva vara. Alla har rätt att må bra och ha rätt till stöd och hjälp, ha rätt till Livets Glada Dagar – genom hela livet, oavsett om man är nybliven pensionär eller nyss firat sin 95-års dag.

Date:
Category:
i

Vi är en fullservice mediebyrå med syfte att skapa tillväxt och brand equity för ditt varumärke genom insikter om din målgrupp och förmågan att fånga och bygga intresse för dina produkter.