Captivate Mediebyrå

MarketingNews”Nycklarna för att få till ett bra samarbete med en Inhousebyrå” – Mikael Sundlin i Inhousebarometern 2023

”Nycklarna för att få till ett bra samarbete med en Inhousebyrå” – Mikael Sundlin i Inhousebarometern 2023

För åttonde året i rad har INHOUSE AB utforskat inhousebyråutvecklingen i Sverige. I årets gedigna kartläggning har 63 inhouseansvariga med inhousefunktioner från 3 till 400 medarbetare deltagit.

I samarbete med InhouseBarometern har de analyserat utvecklingen inom de verksamhetsmässiga områdena såsom exempelvis inhousefunktionens övergripande uppdrag, i vilken grad man fortsätter att ta hem uppdrag från extern byrå, ägarskap över varumärket och om man kommer öka antalet anställda under året, och i så fall med vilka roller.

Captivates Mikael Sundlin är med i det här årets upplaga av Inhousebarometern genom sin roll som projektledare för vår kund Naturkompaniet. Han ger i intervjun ett perspektiv på hur det är, som mediebyrå, att arbeta med en kund som i sin tur har en inhousebyrå.

I intervjun lyfts både nycklar till samarbetet, fördelar och nackdelar sett till medieköp samt tankar kring branschens utveckling i stort.

Läs gärna intervjun nedan samt hela Inhousebarometern 2023 för bättre inblick i hur inhousebranschen utvecklar sig!

Mikael Sundlin

Partner & Insight Director på Captivate Media och som arbetar med företag som har inhousebyråer som t ex Naturkompaniet, Lassie och Mantle.

 1. De senaste åren har många företag inte bara tagit hem det kreativa och strategiska arbetet från sina externa reklambyråer, många gör även likadant med sina mediainköp. Hur ser du på den utvecklingen?
  Den utvecklingen har vi sett under en tid men i stundande lågkonjunktur ser vi på många ställen en rörelse tillbaka till externa konsulter då man har svårare att motivera en stor personalstyrka internt i relation till specialister vid behov. Medieköp är resurskrävande sett till verktyg och kompetens vilket kräver stora investering som är svårt att motivera sin ROI på.
 1. Man hör ganska ofta talas, från företag med en liten media-budget, om att de tidigare samarbetat med en mediabyrå, men känt att de ”kommit längst ned i högen” p.g.a. storlek. Nu när dom gör det själva, får dom ut mycket mer av sin mediapeng.
  Vad säger du om det?
  Beskrivningen att kunderna inte får den uppmärksamhet de förtjänar p.g.a. sin storlek har vi hört så pass många gånger att det var en av anledningarna till att vi startade vår verksamhet, mediebyrån Captivate. Nätverksbyråerna är byggda för att ta hand om stora kunder gärna i flera länder men med likheter till många andra branscher vet vi att det är svårt att kombinera stor med liten. Det är också en av anledningarna till framväxten av independent mediebyråer på den svenska marknaden.
 1. Finns det några slags mediainköp som det faktiskt är smartare för ett företag att göra själva i stället för att gå till en extern mediabyrå?
  Sånt man gör ofta och som inte kräver verktyg eller köp av nettoprissatt media och således inte kräver förhandling eller en bra prisjämförelse. Men det är många timmar man kan köpa på stan av externa konsulter i relation till en anställning internt.
 1. Vad kan det finnas för fördelar med att göra sina mediainköp själva för företagen?
  Om det exempelvis finns nettoprissatta köpplattformar kan resurserna läggas påmedia istället.
 1. Vad är de främsta fördelarna med att låta en extern mediabyrå som ni, ta hand om mediainköpen?
  Trösklarna för att kunna vara en mediebyrå är höga genom kostnaden för alla verktyg som krävs för att göra ett professionellt jobb som inte bygger på gissningar och tyckande. Att nyttja externa konsulter innebär att man kan köpa kvalitet på främst strategi och förhandling för bråkdelen av kostnaden av verktygen och en anställd inhouse. Utöver det tänker vi att insiktsbasen som arbetas upp genom att jobba med fler kunder skapar bättre verkshöjd än om man bara jobbar med en uppdragsgivare.
 1. Vad är nycklarna för att få till ett bra samarbete med en inhousefunktion?
  Som alltid är det kommunikation först och främst. Identifiera hur den gemensamma kompetensen ser ut mellan bolagen för att maximera styrkan tillsammans och anpassa arbetsprocesserna efter det.
 1. Vad säger du till de många företagen som har en liten mediabudget och funderar på att försöka göra lite av media-inköpen själva – vad kan man göra själv och vad bör man lägga på sin externa mediabyrå och varför?
  Det finns idag bra självserviceplattformar där www.lumoad.com är ett exempel. De erbjuder effektiva medieköp för de kunder som har mindre budgetar då man nedbrutet på regionnivå kan köpa nettoprissatt media, produktion och research på ett ställe. Annonsören slipper lägga tid på att jaga säljare, förhandla eller hantera dialogen med medierna kring materielleveranser etc. Om annonsören däremot har en mediabudget över 1–2 MSEK har de ett bra ROI på ett samarbete med en mediebyrå baserat på deras förmåga att förhandla, optimera och kunna erbjuda förslag som grundar sig i ordentliga data.

Läs hela Inhousebarometern 2023, av INHOUSE AB här!

i

Vi är en fullservice mediebyrå med syfte att skapa tillväxt och brand equity för ditt varumärke genom insikter om din målgrupp och förmågan att fånga och bygga intresse för dina produkter.